เกี่ยวกับเรา

ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้บริการด้านคำปรึกษาจากทนายความผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ชำนาญงาน ให้กับประชาขนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน และหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรง โดยสามารถขอรับการบริการในช่วงเวลา สถานที่ที่  และช่องทางการให้บริการด้านคำปรึกษาอย่างหลายรูปแบบ  โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ

ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.)  เป็นสำนักงานแพลตฟอร์มให้บริการปรึกษาทางด้านปัญหาข้อกฎหมาย และปัญหาด้านคดีความ ที่มีทนายความผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ชำนาญงาน ให้การบริการด้านคำปรึกษาด้านข้อกฎหมาย และคดีความกับประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน และหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรง ผ่าน Application (แอพพลิเคชั่น) “ปรึกษาคดีฟรี (ช.ป.ท.)”  ที่สามารถโหลดได้ที่  Google Play Store  และ Apple Store ทั้งในระบบ Android และ ios ในรูปแบบ Web-application  ใน Google Play  และ App Store

โดยการให้บริการของชมรมเราจะมี 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทปรึกษาแบบฟรี  และการปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย

 1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา กรณีปรึกษาฟรี ในเบื้องต้น
  • เป็นคำถามที่ไม่ยาว กล่าวคือ ไม่เกิน 20 นาทีต่อคำถาม
  • มีรายละเอียดไม่ซับซ้อน
  • ใช้เวลาตอบคำถามที่ไม่นาน
  • เป็นเรื่องทั่วๆ ไป ที่ไม่ใช่คำถามในเชิงธุรกิจหรือข้อกฎหมายในเชิงลึก
  • ไม่เป็นคำถามในเชิงแนวทางการต่อสู้คดี หรือ หรือคาดการณ์ คาดคะเน การใช้ดุลพินิจของศาล
 2. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา กรณีปรึกษาแบบมีค่าใช้จ่าย
  • เป็นเรื่องที่มีความละเอียดซับซ้อน
  • มีรายละเอียดเรื่องราวของคดีเป็นจำนวนมาก
  • เป็นเรื่องราวที่ต้องใช้คำตอบเชิงลึกหรือข้อกฎหมายในเชิงลึก
  • คำถามในแนวทางการดำเนินการ หรือ แนวทางในการต่อสู้คดี
  • มีเอกสารสำนวนคดี หรือ หลักฐานเอกสาร รูปถ่าย ที่จำต้องอ่าน พิจารณา พิเคราะห์ และวินิจฉัยในเชิงลึกทางด้านการดำเนินคดี

ขั้นตอนวิธีการใช้บริการ

 1. ดาวโหลด Application (แอพพลิเคชั่น)
  “ปรึกษาคดีฟรี (ช.ป.ท.)”
  สามารถโหลดได้ที่ Google Play Store และ Apple Store ทั้งในระบบ Android และ ios แล้วตั้งแต่วันนี้ และ ติดตั้ง Install
  กรอกข้อมูลลงทะเบียน (ระบุข้อมูลส่วนตัว และที่อยู่) เพื่อใช้บริการ
 2. เลือกช่องทางการให้บริการ ด้านคำปรึกษา
  2.1 โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง
  2.2 ฝากข้อความ ปรึกษา
  2.3 (นัด พบ เจอ กัน) เพื่อวิดีโอคอล/ซูม
  2.4 แซทถามมา-ตอบไป
  2.5 แนบเอกสาร ประกอบ ปรึกษาหารือ
  2.6 นัดพบปรึกษา-ท่านทนายโดยตรง

 

ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.)  เป็นสำนักงานแพลตฟอร์มให้บริการปรึกษาทางด้านปัญหาข้อกฎหมาย และปัญหาด้านคดีความ ที่

 1. ไม่จำกัดสถานที่
  กล่าวคือ ประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน และหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรง สามารถขอรับคำปรึกษาพูดคุยสอบถามกับ ทนายความชมรม ได้จากที่บ้านหรือที่ทำงานหรือที่ไหนก็ได้ โดยไม่จำกัดสถานที่ อย่างสะดวกสบาย รวมถึง ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ (ช.ป.ท.) ยังมีการให้บริการด้านคำปรึกษาข้อกฎหมายและคดีความ ทาง Video Call วีดีโอคอล หรือ ทาง Soom ซูม ในส่วนของที่ประชุม ในการโต้ตอบ สอบถาม ปัญหาด้านข้อกฎหมายและคดีความแบบตัวต่อตัว เห็นหน้าเห็นตากันอย่างชัดเจน

 2. เลือกเวลาประชุมจอภาพได้
  กล่าวคือ ประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน และหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรง สามารถขอรับคำปรึกษาพูดคุยสอบถามกับ ทนายความชมรม ได้โดยท่านฯ สามารถเลือกวันหมายวันเวลานัดพบที่ตรงกับท่านทนายความ และขอคำปรึกษาจากทนายความชมรมในเวลาใดก็ได้ ที่มีการกำหนดนัดกันไว้ล่วงหน้า

 3. วิธีการลงทะเบียนใช้บริการของชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ
  ลงทะเบียนด้วยข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ โดยการดาวโหลด Application (แอพพลิเคชั่น) “ปรึกษาคดีฟรี (ช.ป.ท.)” ที่สามารถโหลดได้ที่ Google Play Store และ Apple Store ทั้งในระบบ Android และ ios ในรูปแบบ Web-application และ ติดตั้ง Install ตั้ง ไว้ที่บนเครื่อง Mobile (มือถือ) และ Tablet (แท็บเล็ต)
  3.1 กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือในนามสมมุติ
  3.2 เริ่มใช้บริการขอรับคำปรึกษาด้านข้อกฎหมายและคดีความฟรี ผ่าน Application (แอพพลิเคชั่น) “ปรึกษาคดีฟรี (ช.ป.ท.)”

 4. ขั้นตอนการปรึกษาผ่าน Video Call
  4.1 ดาวโหลด Application (แอพพลิเคชั่น) “ปรึกษาคดีฟรี (ช.ป.ท.)” และ ติดตั้ง Install
  4.2 ลงทะเบียนด้วยข้อมูลผู้เข้าใช้บริการ โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัวหรือในนามสมมุติ
  4.2 กรอกรายละเอียด ข้อเท็จจริง และแนบเอกสารหลักฐาน สำนวน ภาพถ่าย ที่ต้องการปรึกษา
  4.3 ตั้งประเด็นข้อซักถาม ประเด็นข้อสงสัยที่ต้องการปรึกษา (หากระบุแล้ว จะปรึกษาเรื่องอื่น หรือ ประเด็นอื่น อีกไม่ได้โดยเด็ดขาด) หากมีประเด็นที่ต้องการสอบถามอื่น จะต้องเริ่มต้นดำเนินการ
  4.4 กดทำการนัดหมาย วันเวลา
  4.5 ขอบเขตเวลา ที่ต้องการขอรับคำปรึกษา โดยมีอัตราค่าบริการแจ้งให้ทราบ
  4.6 ชำระค่าบริการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  4.7 แจ้งหลักฐานการชำระเงิน
  4.8 ยืนยันกำหนดนัดหมาย วันเวลา

 5. ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ยังมีการให้บริการ รับเป็นวิทยากร ให้คำปรึกษาด้านความรู้กฎหมายด้านต่างๆ อาทิ บัตรเครดิต ติ เรื่องกู้ยืม เช่าซื้อ ค้ำประกัน จำนอง การบังคับคดี เร่งรัดติดตามทวงถาม รวมถึงการสืบทรัพย์ บังคับคดีอีกด้วย ทาง Video Call วีดีโอคอล หรือ ทาง Soom ซูม ในส่วนของที่ประชุม ในการโต้ตอบ สอบถาม ปัญหาด้านข้อกฎหมายและคดีความแบบตัวต่อตัว เห็นหน้าเห็นตากันอย่างชัดเจน