teradach_2@hotmail.com

พฤษภาคม 19, 2020

สอบถามการแย่งที่ กลับถูกชกต่อยจึงชกต่อยทำร้ายไปบ้าง ไม่ใช่สมัครใจเข้าวิวาทเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

วิ่งหนีแล้วยังตามเข้ามาทำร้าย ใช้ปืนขู่ก็ยังไม่หยุด จึงยิงจนถึงแก่ความตายเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

วิ่งเข้ามากับพวกเพื่อรุมทำร้าย จึงยิงปืนออกไป1นัดเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

แย่งอาวุธปืนจากผู้ตายแล้วยิงเพื่อป้องกันผู้ตายซึ่งกระทำอนาจารกับบุตรเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

ยิงลงพื้นดินแล้วยังไม่หยุดยั้ง และเข้ากอดปล้ำรัดคอและแย่งปืน จึงยิงไปจนถืงแก่ความตาย เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

ยิงเพื่อยับยั้งมิให้เข้ามาทำร้ายภายในบ้าน เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

ยิงเพียงนัดเดียวขณะผู้เสียหายยกมีดขนาดใหญ่จะฟัน เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

ยิงเพียง1นัดเพื่อช่วยพวกที่ถูกรุมชก เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

ยิงในระยะกระทันหันที่เกิดเหตุตรงพัวพัน เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

เมาสุราและพาอาวุธปืนบุกรุกเข้าไปตบหน้าและจะใช้อาวุธปืนยิง จึงถูกยิงถึงแก่ความตาย เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

มีเหตุกันมาก่อน กลับล้วงกระเป๋ากางเกงแลพูดทำนองว่าจะฆ่าจำเลยจึงใช้อาวุธปืนยิงเพียง 1 นัดเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

มีโจรผู้ร้ายชุกชุมจึงยิงปืน แต่กลับมีคนวิ่งมาทางจำเลยจึงใช้อาวุธปืนยิง เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

มีคนร้องว่าขโมยจึงยินปืนไปโดยเข้าใจว่าเป็นคนร้าย เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

มาอยู่ใกล้เรือนและยังใช้ปืนยิงหลายนัด จึงยิงผู้ตาย เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

เพียงแต่แสดงความคิดเห็นในการโฆษณา ไม่มีข้อความท้าทาย จะถือว่าเป็นฝ่ายก่อเหตุวิวาทไม่ได้

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

ทำท่าจะทำร้ายและมีมีดอยู่ในมือจึงถูกยิง เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

ถูกรุมทำร้ายจึงใช้อาวุธปืนยิง เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

ถูกยิงบาดเจ็บ จึงชักปืนมายิงเพียง1นัด เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

ถูกยิงก่อน จึงยิงบ้าง เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 19, 2020

ถูกชกต่อยแล้ววิ่งหนีก็ยังถูกตามใช้อาวุธปืนยิง จึงหันกลับมายิง เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ถืออาวุธมีดเข้ามาจะรุมทำร้าย ยิงปืนขู่แล้วยังไม่ยอมหยุดจึงยิงซ้ำเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ถือสิ่งของคล้ายอาวุธปืนเดินเข้ามาหาร้องห้ามแล้วกลับเข้าจู่โจม จึงถูกยิงตายเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ถือมีดปลายแหลมและเดินมาตบหน้าภริยาจำเลยในขณะที่จำเลยอยู่ในห้องน้ำจำเลยจึงใช้อาวุธปืนยิงเพียง1นัดเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ถือมีดบุกรุกเข้าไปในบ้านด้วยกิริยาข่มขู่ จึงถูกยิงตายเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

โต้เถียงและใช้ขวดตีทำร้ายแล้วหลบหนีไป ต่อมากลับถือไม้ไผ่มาคอยดักทำร้ายจึงใช้ปืนยิง เป็นการป้องกันพอควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ตีแล้วเมื่อล้มลงยังตีซ้ำจึงใช้ปืนยิง 1 นัด เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ตบหน้าแล้วชักปืนจะยิง จึงยิงผู้ตายเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ใช้อาวุธปืนยิงเพื่อช่วยเหลือบุตรที่ถูกฉุดคร่า เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ใช้อาวุธปืนยิงที่พื้นเพื่อยับยั้งเพื่อไม่ให้เข้ามาใช้มีดฟัน เป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฏหมาย

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ใช้มีดขอฟันด้วยความเมาสุราจึงใช้อาวุธปืน เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ใช้ปืนยิงคนร้ายตายในท้องที่ที่มีการปล้นกันบ่อยครั้ง เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ชักอาวุธออกจากเอวห่างเพียง1 วา จึงยิงปืนไป1นัดเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ชักมีดยาวจะแทงจำเลยโดยมีพวกยืนคุมเชิง จึงยิงไป2นัดเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ชักปืนออกจากเอวจึงถูกยิงไป1นัด เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ชกต่อยบิดาจนล้มและแตะและกระทืบซ้ำ จึงยิงผู้ตาย1นัด เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ชกจนล้มลงและคว้าเหล็กขูดชาฟท์เข้ามาแทง จำเลยวิ่งหนียังวิ่งตามจึงยิงปืนไป1นัดเป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

เจ้าพนักงานตำรวจใช้อาวุธปืนยิงพวกที่กระโดดคร่อมและจ้วงแทง เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

เคยมีเหตุชกต่อยและถูกดักยิงก่อนจึงโต้ตอบ เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

เคยมีสาเหตุโกรธเคือง ผู้ตายเมาสุราและพูดจาข่มขู่ จำเลยเดินถอยหลังจนติดหอประชุมจึงใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย1นัดถือว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

เคยถูกลักกระบือมาแล้วครั้งหนึ่ง เมื่อร้องถามกลับหันปืนมาทางจำเลยจึงยิงปืนไปถูกคนร้าย เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

เคยถูกปล้นบ้านจึงยิงคนร้าย เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

เคยถูกปล้นจึงยิงตำรวจที่ปีนบ้านและรื้อเสาบ้าน เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงก่อน จึงใช้อาวุธปืนยิงไปทางกลุ่มคนร้าย เป็นการป้องกันพอสมควรแก่เหตุ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

ให้รับสารภาพโดยไม่ต้องสืบพยาน มีเหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

เหตุบรรเทาโทษใช้เฉพาะคดีที่ศาลพิจารณาเท่านั้น ไปลดโทษคดีอื่นไม่ได้

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

หากจำเลยเบิกความรับบางประเด็น มีเหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

หากจำเลยเบิกความทำนองรับสารภาพความผิด ถือว่ามีเหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 14, 2020

รับสารภาพชั้นจับกุมหรือสอบสวน เป็นการลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงานมีเหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 13, 2020

รับสารภาพชั้นจับกุมและสวบสวน ปฎิเสธชั้นศาล และศาลนำคำให้การรับสารภาพมาประกอบการวินิจฉัย มีเหตุบรรเทาโทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1281/2 […]
พฤษภาคม 13, 2020

รับสารภาพก่อนสืบพยาน โดยมิใช่จำนนต่อพยานหลักฐานเป็นเหตุบรรเทาโทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1001/2 […]
พฤษภาคม 13, 2020

แม้รับสารภาพหลังจากสืบพยานจำเลยบางส่วนก็มีเหตุบรรเทาโทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3152/2 […]
พฤษภาคม 13, 2020

หากเป็นกรณีใช้วิธีการที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งการจับกุม ก็มีเหตุบรรเทาโทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1337/2 […]
พฤษภาคม 13, 2020

บิดามารดาป่วย มิใช่เหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 13, 2020

ข้อนำสืบของจำเลยไม่เป็นประโยชน์ แต่พฤติการณ์มีเหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 13, 2020

การเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ไม่ใช่เหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 13, 2020

การที่มิได้ลงมือทำร้าย ไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 12, 2020

ยินยิมให้จับกุมและรับสารภาพทั้งที่ไม่มีประจักษ์พยาน เป็นเหตุบรรเทาโทษ ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 29/253 […]
พฤษภาคม 12, 2020

ยินยอมให้จับกุม และมอบของกลางแก่เจ้าพนักงานตำรวจ เป็นเหตุบรรเทาโทษ ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 479/25 […]
พฤษภาคม 12, 2020

แม้มีพยานหลักฐานที่สามารถนำสืบพิสูจน์ความผิดของจำเลยได้ โดยไม่ต้องใช้คำรับสารภาพในชันจับกุมและชั้นสอบสวนแต่พฤติการณ์ที่จำเลยยอมมอบตัว ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1473/2 […]
พฤษภาคม 12, 2020

มอบตัวช้า ไม่มีเหตุบบรรเทาโทษ ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 9, 2020

เข้ามอบตัวต่อเจ้าพนักงานเป็นการลุแก่โทษต่อเจ้าพนักงาน มีเหตุบรรเทาโทษ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 347/25 […]
พฤษภาคม 9, 2020

มอบตัวช้า ไม่มีเหตุบบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 9, 2020

พาผู้เสียหายมาคืนพร้อมเงินขอขมา และอยู่กินด้วยกันถือเป็นเหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 9, 2020

พฤติการณ์ที่นำผู้ตายส่งโรงพยาบาล บอกชื่อสารพิษที่ผู้ตายกิน ออกค่ารักษาพยาบาลถือว่าเป็นการบรรเทาผลร้าย

พฤติการณ์ที่นำผู้ตายส่งโรง […]
พฤษภาคม 9, 2020

ช่วยยกรถจักรยานยนต์ที่ทับขาผู้เสียหาย ถือว่าพยายามบรรเทาผลร้าย มีเหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 9, 2020

ชดใช้เงินแก่ผู้เสียหายจนผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ถือว่าพยายามบรรเทาผลร้าย เป็นเหตุบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
พฤษภาคม 9, 2020

ชดใช้ค่าเสียหายและออกค่ารักษาพยาบาล เป็นบรรเทาโทษ

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้ […]
ทนายความประชาชน
ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศฯ (ช ป.ท.)
hello! I am an admin of the People's Lawyer - Free Legal Consultation Club Nationwide (Chor.Por.T.A.) giving advice - like a relative - free of charge, call or add Line 089 214 2456
สวัสดี! ฉันเป็นแอดมินของทนายความประชาชน - ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศฯ (ช.ป.ท.) ให้คำปรึกษา- ดุจญาติมิตร - ไม่คิดค่าใช้จ่าย โทร.หรือ แอดไลน์ 089 214 2456


X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ

🌈👉ติดตั้ง แอปพลิเคชัน👈🌈

💖⚖️“ (ทนายความประชาชน) ”⚖️💖

https://play.google.com/store/apps/

X
ติดตั้ง แอพพลิเคชั่น บนมือถือ